ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา

Environment

แคมเปญรณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะแพ็คเกจจิ้งจากอาหารเดลิเวอรี่ และสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว

ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา

Environment

แคมเปญรณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะแพ็คเกจจิ้งจากอาหารเดลิเวอรี่ และสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว

ลดโลกเลอะ เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเรา ด้วยการผลักดัน 2 เป้าหมายหลัก

  1. Waste Management Behavior สร้างจิตสำนึกให้เกิดการจัดการขยะอย่างเหมาะสมตั้งแต่ที่บ้าน เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของขยะในแหล่งท่องเที่ยว
  2. Responsible Tourism ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีโอกาสได้ฟื้นตัวแล้วจากช่วง COVID-19 เพื่อให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

TARGET GROUP

Gen Y

PROJECT TIMELINE

ก.ค. 2563 – ก.ย. 2563

แคมเปญ “ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา”

สื่อสารวิธีการจัดการขยะที่สามารถทำได้ด้วยตนเองตั้งแต่ที่บ้าน ไปจนถึงเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่าน 2 แคมเปญหลัก New journey begins here และ New journey, new chapter

สื่อสารวิธีการจัดการขยะที่สามารถทำได้ด้วยตนเองตั้งแต่ที่บ้าน ไปจนถึงเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่าน 2 แคมเปญหลัก New Journey Begins here และ New journey, new chapter

New journey

begins here

แนะนำวิธีการคัดแยกขยะเศษอาหารและแพคเกจจิ้งในบ้านของตัวเอง รวมทั้งสื่อสารระบบการทิ้งขยะตั้งแต่ในบ้าน ปลายทาง และทางไปต่อของขยะ โดยเน้นกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากลงมือทำ

New journey,

new chapter

ผลักดันให้การท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกเป็น New Normal ผ่านแนวคิด Responsible Tourism เน้นการลดการสร้างขยะและคัดแยกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบการสื่อสารแคมเปญ

เล่าให้ฟัง (Aware)

สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่สามารถทำได้ที่บ้าน โดยเน้นการสื่อสารออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง

​ทำให้ดู (Appeal & Ask)

ฉายภาพให้เห็นถึงเส้นทางขยะตั้งแต่บ้านผู้บริโภคจนถึงกระบวนการจัดการ เน้นให้เกิดความเข้าใจปัญหาและสามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้

ชวนให้ทำ (Ask & Advocate)

รณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่าของขยะผ่านการเปิดโอกาสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ

ขั้นตอนของกิจกรรม

พี่ Buddy ระยะไกล ความห่วงใยเกินร้อย
นิสิต นักศึกษาอาสา ประสานงานกับชุมชน และลงพื้นที่แจกคูปองอาหารให้น้อง ๆ รวมทั้งดูแลติดตามน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
เงินสดไม่จำเป็น เพราะเราเน้น “คูปอง”
ติดต่อร้านอาหารรายย่อยในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ดูแลการจ่ายเงิน และตรวจสอบยอดผ่านการใช้ระบบคูปอง
ค่าอาหารมื้อนี้ ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน

จัดหาเงินทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันน้อง ๆ จากการติดต่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ

ผลลัพธ์โครงการ

” อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ “

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.facebook.com/tact.take.action

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS

In Partnership with

Close Menu