Careers

PR for Recruiting

Part-Time Contract

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

Job Description

 • วางแผน Content ในการประชาสัมพันธ์ โครงการของ Tact ตามสื่อต่างๆ
 • สร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสาร ทั้งการเขียนบทความ และ ข้อความในชิ้นงาน Artwork และวิดีโอ
 • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานกับทีม Graphic Designer และทีม Media เพื่อให้นำเนื้อหาไปพัฒนาเป็นชิ้นงาน
 • ดูแลการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ของโครงการ

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา (หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำ ประชาสัมพันธ์ Marketing หรือมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • มีความเข้าใจในและสนใจการทำงานสื่อสาร Branding การประชาสัมพันธ์โครงการ และของบริษัท
 • มีความสนใจในการทำโครงการเพื่อสังคม และสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการรับสมัครผู้เข้ารวมโครงการต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถวางแผนการทำประชาสัมพันธ์ ไปตลอดจนสามารถทำให้เกิด Material สำหรับการสื่อสาร โดยทำงานร่วมกับทาง Graphic Designer
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้

Scope of Work

 • Part-time (รับผิดชอบงานตามแต่ละโครงการ)
 • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)
 • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

Benefits

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการและ Scope งาน

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

Close Menu