Careers

Project Associate (Education)

Full-Time/ Part-time Contract

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดย Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

โดยปัจจุบันเรามี 2 รูปแบบโครงการดังนี้

1. โครงการค่ายแนะแนววางแผนชีวิตสู่อาชีพในอนาคต – เป็นกิจกรรมค่ายออนไลน์ที่จะพาน้อง ๆ มัธยมต้นมาเปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตและวางแผนการในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคตร่วมกับพี่บัดดี้ในโครงการ
2. Education Workshops & Training Programs – ออกแบบกระบวนการและจัดกิจกรรม Workshop ที่เหมาะกับบริบทผู้เรียนในหัวข้อที่ได้รับ

Job Description

 • วางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการด้านการศึกษา
 • ค้นคว้าหาข้อมูลทฤษฎีการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลในระยะยาว
 • สามารถจัดกระบวนการ/ กิจกรรมออนไลน์ได้
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

Qualifications

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้ว ในทุกสาขา
 • อายุ 20 – 30 ปี
 • มีความสนใจอยากผลักดันเรื่องการศึกษา (หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สนใจในการ Explore Opportunities, Analyse Datas and Design Activities – Critical Thinking, Innovative Mindset
 • สนใจในการพัฒนาตัวเองผ่านการได้ลงมือทำจริง และสร้าง Impact ให้กับสังคมจริง
 • มีรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint, Excel, Word ได้ดี
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้

Benefits

 • Flexible working hours สามารถทำงานที่บ้านได้ (Work From Home)
 • ได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่
 • Salary : 10,000 – 18,000 THB/ Mnth

Specific Role

Educational Content Developer

Job Description

 • ค้นคว้าข้อมูลโดยอ้างอิงทฤษฎีทางการศึกษาในการออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • พัฒนาเนื้อหาใน Material ที่ใช้ในโครงการโดยอิงทฤษฎีการศึกษา
 • ร่วมออกแบบกระบวนการของโครงการ
 • มีประสบการณ์หรือความสนใจในเรื่องการศึกษา

Qualifications

 • มี Background ด้านการศึกษา
 • มีความสนใจในการค้นคว้าทฤษฎีทางการศึกษา
 • Scope of Work

  • Part-time (ใช้เวลาประมาณ 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)
  • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

  Benefit

  • Flexible Working Hours
  • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
  • ค่าตอบแทน 6,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

  Activity Design

  Job Description

  • ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมออนไลน์ที่มีความสร้างสรรค์และสนุกสนานให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • จัดกระบวนการ/กิจกรรมออนไลน์ในวันจริงให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

  Qualifications

  • มี Background ด้านการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์การออกแบบกิจกรรมด้านการศึกษา หรือออกแบบกิจกรรมทางออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Scope of Work

  • Full-time/Part-time
  • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)

  Benefit

  • Flexible Working Hours
  • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
  • ค่าตอบแทน 6,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

  Project Coordinator

  Job Description

  • วางแผนการติดต่อและดูแลให้คำปรึกษาน้องในโครงการ
  • ติดตามภาพรวมและประสานงานแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี

  Qualifications

 • มี Background ด้านการศึกษา หรือสนใจโครงการในด้านการสึกษา
 • Scope of Work

  • Part-time (ใช้เวลาประมาณ 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)
  • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

  Benefit

  • Flexible Working Hours
  • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
  • ค่าตอบแทน 6,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

  Opening Positions

  Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

  ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

  ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

  ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

  ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

  วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

  ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

  ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

  Close Menu