Careers

Project Associate (SME Support)

Full-Time/ Part-time Contract

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

โดยปัจจุบันเรามีแผนที่จะดำเนินโครงการ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ Young Digital Entrepreneur จัดการแข่งขันนำคนรุ่นใหม่เรียนรู้ทักษะ Digital Entrepreneur และมาช่วยร้าน SME ขายออนไลน์บน Shopee ผ่านการลงมือทำจริง โจทย์จริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริง

2. โครงการ SME Digital Marketing Accelerator Program รับสมัคร SME Buddy เข้าไปช่วยเริ่มต้นการขายในช่องทางออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับ SME โดยดำเนินการทั้งในช่องทาง E-Commerce Platform (Shopee/Lazada) และใน Social Media Platform (Facebook/Instragram)

Job Description

 • ทำงานร่วมกับทีมในการวางแผน ค้นคว้าศึกษา ออกแบบเนื้อหา จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ด้าน E-commerce รวมถึง Technical Skills ต่างๆ ที่สำคัญ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ดูแล ประสานงานกับ ผู้เข้าร่วมโครงการ และร้านค้า SME ไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

Qualifications

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้ว ในทุกสาขา (หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 20 – 28 ปี
 • มีความสนใจอยากช่วยผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถอยู่รอดในโลกออนไลน์ได้ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สนใจในการพัฒนาตัวเองผ่านการได้ลงมือทำจริง และสร้าง Impact ให้กับสังคมจริง
 • มีรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint, Excel, Word ได้ดี
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้

Specific Role

E-commerce Learning Manager

Job Description

 • ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ด้าน E-commerce ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ติดต่อวิทยากร จัดกิจกรรม Workshop และให้ความรู้ด้าน E-commerce กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการช่วยพัฒนาร้านค้าในอนาคต

Qualifications

 • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน E-commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scope of Work

 • Full-time/ Part-time
 • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)

Benefit

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • ค่าตอบแทน 8,000 – 15,000 บาทต่อเดือน

Project Coordinator

Job Description

 • ดำเนินการรับสมัคร SME เพื่อเข้าร่วมโครงการ
 • ดูแลและประสานงาน ผู้ประกอบการ SME และผู้เข้าร่วมโครงการ

Qualifications

 • มีประสบการณ์ในการประสานงานกับร้านค้า และผู้เข้าร่วมโครงการ

Scope of Work

 • Full-time/ Part-time
 • ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค. – 30 ต.ค. 64)
 • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

Benefit

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • ค่าตอบแทน 6,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

Close Menu