Community Welfare

โครงการช่วยเหลือการขาดแคลนอาหาร ด้วยการส่งต่อมื้อกลางวันแสนอร่อยให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

Community Welfare

โครงการช่วยเหลือการขาดแคลนอาหาร ด้วยการส่งต่อมื้อกลางวันแสนอร่อยให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

ส่งต่อ “ความอิ่ม” สู่น้อง ๆ ในชุมชน
โครงการที่เปิดรับนักกิจกรรมอาสาระดับมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาดูแลการจัดหาอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ นักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และประสบปัญหาปากท้อง โดยยังคงคอนเซปต์ “Social Distancing” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

TARGET AREA

ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม, ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ กทม.

PROJECT TIMELINE

พ.ค. 2563 – มิ.ย. 2563
โมเดล “มื้อเที่ยง D I S T A N C I N G”

ใช้โมเดลคูปองเป็นตัวกลางในการส่งต่อ “ความอิ่ม” สู้น้อง ๆ นักเรียนในชุมชน

ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับร้านอาหารในชุมชน และมีพี่ Buddy อาสาเป็นผู้ดูแลให้น้อง ๆ ได้ทานข้าวอย่างเต็มอิ่ม

ใช้โมเดลคูปองเป็นตัวกลางในการส่งต่อ “ความอิ่ม” สู้น้อง ๆ นักเรียนในชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับร้านอาหารในชุมชน และมีพี่ Buddy อาสาเป็นผู้ดูแลให้น้อง ๆ ได้ทานข้าวอย่างเต็มอิ่ม

ขั้นตอนของกิจกรรม

พี่ Buddy ระยะไกล ความห่วงใยเกินร้อย
นิสิต นักศึกษาอาสา ประสานงานกับชุมชน และลงพื้นที่แจกคูปองอาหารให้น้อง ๆ รวมทั้งดูแลติดตามน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
เงินสดไม่จำเป็น เพราะเราเน้น “คูปอง”
ติดต่อร้านอาหารรายย่อยในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ดูแลการจ่ายเงิน และตรวจสอบยอดผ่านการใช้ระบบคูปอง
ค่าอาหารมื้อนี้ ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน

กระจายเงินทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันน้อง ๆ ที่ได้รับจากกสศ. โดยสนับสนุน “อิ่มละ 30 บาท” ที่น้อง ๆ สามารถเลือกใช้ในมื้อที่ขาดแคลนได้

ขั้นตอนของกิจกรรม

พี่ Buddy ระยะไกล ความห่วงใยเกินร้อย
นิสิต นักศึกษาอาสา ประสานงานกับชุมชน และลงพื้นที่แจกคูปองอาหารให้น้อง ๆ รวมทั้งดูแลติดตามน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
เงินสดไม่จำเป็น เพราะเราเน้น “คูปอง”
ติดต่อร้านอาหารรายย่อยในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ดูแลการจ่ายเงิน และตรวจสอบยอดผ่านการใช้ระบบคูปอง
ค่าอาหารมื้อนี้ ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน
กระจายเงินทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันน้อง ๆ ที่ได้รับจากกสศ. โดยสนับสนุน “อิ่มละ 30 บาท” ที่น้อง ๆ สามารถเลือกใช้ในมื้อที่ขาดแคลนได้
ผลลัพธ์โครงการ

” อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ “

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “มื้อเที่ยง D I S T A N C I N G” ได้ที่ www.facebook.com/TactTakeAction​

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS

In Partnership with

Close Menu