เติมก่อนโต

Education Issue

ค่าย Online สำหรับน้องๆ มัธยมต้นเพื่อวางแผนชีวิตสู่อาชีพในอนาคต
เติมก่อนโต

Education Issue

ค่าย Online สำหรับน้องๆ มัธยมต้นเพื่อวางแผนชีวิตสู่อาชีพในอนาคต

อยู่ “ที่บ้าน” ก็ช่วยปลุกไฟให้น้อง ๆ ได้

โครงการพาน้อง ๆ มัธยมต้นค้นหาความสนใจของตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มวางแผนอาชีพที่สามารถหารายได้ในอนาคต

โดยมี “พี่ Buddy” และ “พี่อาชีพ” ร่วมจับมือน้อง ๆ พาไป “ลอง” ค้นหาและทดลองทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ และมี Mindset ที่ดีในการเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำได้

TARGET 

นักเรียนทุน SCG Foundation จากทั่วประเทศ ชั้น ม.2-3

PROJECT TIMELINE

18 กรกฎาคม 2564 – 29 สิงหาคม 2564

In Partnership with

โมเดลของโครงการ

โครงการ “เติมก่อนโต” ผลักดันให้น้องได้รู้จักความสนใจของตนเอง ผ่านการพูดคุยกับพี่ๆในสายอาชีพ

ที่มีประสบการณ์ตรง ทดลองลงมือทำ และร่วมวางแผนเส้นทางสู่อาชีพที่สนใจ โดยมีพี่บัดดีประจำกลุ่มให้คำปรึกษา ตลอดโครงการ

โครงการ “เติมก่อนโต” ผลักดันให้น้องได้รู้จักความสนใจของตนเอง ผ่านการพูดคุยกับพี่ๆในสายอาชีพ

ที่มีประสบการณ์ตรง ทดลองลงมือทำ และร่วมวางแผนเส้นทางสู่อาชีพที่สนใจ โดยมีพี่บัดดีประจำกลุ่มให้คำปรึกษา ตลอดโครงการ

Designing Your Life

ประยุกต์แนวคิดของ Design Thinking มาใช้ในการทำความเข้าใจความชอบของตนเอง ทดลองหาเส้นทาง และสร้างแผนชีวิตในแบบฉบับของตนเอง

Growth Mindset

ช่วยให้น้องๆเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองตามแผน สู่อาชีพที่สนใจ ผ่านกระบวนการ Reflection และให้กำลังใจจากพี่กลุ่ม

รูปแบบกิจกรรม

Camp 1

เปิดมุมมองอาชีพและเส้นทางการศึกษาต่อ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่สำเร็จจริง โดยทำให้น้อง ๆ นักเรียนนั้นเข้าใจภาพรวมโครงการ และได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสายอาชีพในอนาคต

Camp 2

เน้นให้เห็นมุมมอง การค้นหาตัวตนจากพี่ที่ประสบความสำเร็จจากสายอาชีพนั้น ๆ และลองเลือกสายอาชีพที่น้อง ๆ สนใจในการที่จะลองไปวางแผนและลงมือทำ

Camp 3

เน้นพูดคุยเจาะลึกกับบุคคลที่ทำอาชีพนั้น ๆ รวมไปถึงการวางแผนสายอาชีพที่สนใจในอนาคต

ผลลัพธ์โครงการ
" อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ "
25%

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “SME Online Buddy” ได้ที่ www.facebook.com/TactTakeAction​

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
HIGHSCHOOL STUDENTS

In Partnership with

Close Menu