โครงการในซีซั่นนี้

Season 2-2018

LIVE FOREST

Live with forest, Live for the rest

ปัญหาป่าน่านถูกบุกรุกถูกพูดกันอย่างกว้างขวาง ทุกๆปีป่าน่าน 2 แสนไร่จะหายไปจากการทำการเกษตร แม้น่านจะมีพื้นที่ 87% แต่มีเพียง 12% เท่านั้นที่ปลูกพืชได้ แล้วคนน่านจะทำมาหากินด้วยทางไหน?

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22  พ.ค. เท่านั้น

Watch Your Food

Better Food for Better Living

ปัญหาสังคมมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ชนบท หากแต่สังคมเมืองที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็มีปัญหารอการแก้ไขอยู่มากมายเช่นเดียวกัน หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องความสะอาดและคุณภาพของร้านอาหาร ที่มีปัญหาตั้งแต่ร้านห้องแถวไปจนถึงร้านข้างถนน ซึ่งมักถูกละเลยโดยความมักง่ายของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค จนอาจนำไปสู่ปัญหาสะสมที่ยากต่อการแก้ไข

โครงการที่เรากำลังดำเนินการ

Season 1-
2018

เราจะสรุปผลการดำเนินการเร็วๆ นี้

Anacoach

Coach for the Future

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าในเหตุการณ์ต่างๆ เด็กแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างต่างกันออกไป ในตอนที่เจอปัญหาจะมีกลุ่มที่เลิกตั้งแต่ยังไม่ทันจะทำอะไร และมีอีกกลุ่มที่สู้จนสำเร็จ ในการสอบตกจะมีทั้งเด็กที่ปล่อยให้ตัวเองครองตำแหน่งบ๊วย แต่อีกกลุ่มกลับพร้อมเรียนรู้และพลิกกลับมาเป็นที่หนึ่งของห้อง

Watch Your Food!

Better Food for Better Living

ปัญหาสังคมมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ชนบท หากแต่สังคมเมืองที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็มีปัญหารอการแก้ไขอยู่มากมายเช่นเดียวกัน หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องความสะอาดและคุณภาพของร้านอาหาร ที่มีปัญหาตั้งแต่ร้านห้องแถวไปจนถึงร้านข้างถนน ซึ่งมักถูกละเลยโดยความมักง่ายของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค จนอาจนำไปสู่ปัญหาสะสมที่ยากต่อการแก้ไข

Go Local

Amazing Thailand: Everywhere is Amazing

รู้หรือไม่ว่า รายได้จากภาคการท่องเที่ยวกว่า 2.51 ล้านล้านบาทพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้มากถึง 17.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่มีเพียงเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จังหวัดที่เหลืออีกเกินกว่าครึ่งถูกมองข้ามเป็นเมืองรอง ทั้งที่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าดึงดูดให้คนไทยและต่างชาติเข้าไปสัมผัสเหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นคือ จำนวนนักท่องเที่ยวน้อย เกิดปัญหาการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำเมื่อเทียบกับเมืองหลัก

Close Menu