เราพร้อมที่จะช่วยคุณ “ลงมือทำ”

เพื่อให้เป้าหมายทางสังคมของคุณเกิดขึ้นจริง

Partner with us

Tact เรามองหาพาร์ทเนอร์ที่เชื่อมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

มาร่วมกันสร้างโมเดลการแก้ปัญหาสังคมในแบบที่แตกต่างและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

Our focus

Community Welfare

Education

Local Tourism 

 

Waste Management

 

Other

Crisis Management

Education

Local Tourism

Waste Management

What we do

Solution Development

ออกแบบโครงการเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนและตรงกับเป้าหมายขององค์กรพาร์ทเนอร์ โดยเน้นความเข้าใจในปัญหา เพื่อนำมาสร้างโมเดลต้นแบบ ด้วยกระบวนการและความเชี่ยวชาญด้านสังคมของ Tact

Project Implementation

ดำเนินโครงการด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ผ่าน “Tactster: Youth Management Platform” ที่จะควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของเยาวชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมที่ตั้งไว้ร่วมกัน
Who we work with
Close Menu