เราพร้อมที่จะช่วยคุณ “ลงมือทำ”

เพื่อให้เป้าหมายทางสังคมของคุณเกิดขึ้นจริง

Partner with us

Tact เรามองหาพาร์ทเนอร์ที่เชื่อมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

มาร่วมกันสร้างโมเดลการแก้ปัญหาสังคมในแบบที่แตกต่างและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

Our focus

Community Welfare

Education

Local Tourism 

 

Waste Management

 

Other

What we do

SOLUTION DEVELOPMENT

วิเคราะห์และทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
เพื่อออกแบบเป็นโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ทำได้จริงและส่งผลลัพธ์ในระยะยาว
ตัวอย่างโมเดลที่ Tact เคยทำ
  • โมเดลการพัฒนา Grit & Growth Mindset ให้กับเยาวชน
  • โมเดลการจัดการขยะสำหรับงานอีเวนต์ ด้วย concept “ลด เปลี่ยน แยก”
  • โมเดลระบบคูปองอาหารเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

&

PROJECT IMPLEMENTATION

วางแผนและดำเนินโครงการร่วมกับผู้มีประสบการณ์และพาร์ทเนอร์ที่สนใจปัญหาสังคมด้านเดียวกัน
โดยประยุกต์ใช้โมเดลต้นแบบกับสังคมแต่ละพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตัวอย่างโครงการที่ Tact เคยทำ
  • โครงการ “Anacoach”
  • โครงการ “Waste Free Consulting” และ “Waste This Way”
  • โครงการ “มื้อเที่ยง Distancing”
Our Partners
Close Menu