WASTE RUNNER

Enviroment Issue

โครงการจัดการแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

WASTE RUNNER

Enviroment Issue

โครงการจัดการแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

Waste Runner 100 Days Challenge

“งานแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า”

100 วัน เป็นเวลาที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ที่จะลองทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้ปัญหาขยะก็เหมือนกับเขาวงกต ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ถึงเวลาที่จะส่ง “นักวิ่ง” ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม เข้าไปในเขาวงกตเพื่อหาทางออกให้กับวงการขยะ

ครั้งแรก! ของการเปิดพื้นที่ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทย รับสมัครผู้ที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ หรือผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเรื่องขยะ หากคุณมีไอเดียใหม่ ๆ และทนไม่ไหวกับปัญหาขยะ มาร่วมกันสร้างโมเดลการจัดการขยะ ผ่านการลงมือทำจริงในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

“ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ”

IMPLEMENTED AREA

Saraburi Province, Thailand

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

PROJECT MODEL

CAMP 1
Building Trust

เริ่มต้นสำรวจความสนใจของตนเองและเกิดความเชื่อมั่นต่อพี่กลุ่ม

» นําเสนอผลลัพธ์ของการพัฒนาทักษะตามความสนใจ ให้กับเพื่อนๆและครู

» สร้างความมั่นใจในตนเอง ผ่านการทำสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

» Reflect การเติบโตของตนเอง

» พี่สตาฟ แนะนำเส้นทาง และกระตุ้นให้พัฒนาต่อไป

CAMP 2
Collaboration

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มในความสนใจเดียวกัน

» เลือกความสนใจที่ตนเองอยากพัฒนาและเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง

» เรียนรู้การวางแผนงาน การแบ่งงานเพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

» รวมกลุ่มความสนใจเพื่อพัฒนาโครงการที่จะจัดแสดงในงาน Expo Day

CAMP 3
Expo & Sharing

แสดงผลของความพยายามและเข้าใจความรู้สึกของการทำสำเร็จตามเป้าหมาย

» สร้างความรู้ความเข้าใจใน Grit & Growth Mindset

» ได้ค้นหาความสนใจตัวเองผ่านกระบวนการ Reflection

» ฝึกการตั้งเป้าหมายตามหลัก C-SMART

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนัก
ถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

ANACOACH

Season 1

เริ่มต้นทดลองกระบวนการสร้าง Grit & Growth Mindset เก็บข้อมูลและวัดผลลัพธ์

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

ANACOACH

Season 1

  ช่วงเวลา

มีนาคม – พฤษภาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Close Menu