Designing
Social
Action

We aim to create Social Innovation
by utilizing Youth Potential

About Tact

Tact มุ่งสร้างและพัฒนา Social Innovation ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคม โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้และพัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านการคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนโครงการ และลงมือดำเนินการจริง

Tact เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น พวกเราทำงานร่วมกับกับบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ใส่ใจในความยั่งยืน โดยนำจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน มาพัฒนาโมเดลต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

“เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่ดีขึ้น สามารถออกแบบได้ด้วยการลงมือทำ”

What we do

เรามีกระบวนการสร้าง Social Innovation ที่ออกแบบจากแนวคิด Design Thinking รวมกับจุดแข็งและทักษะของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดโมเดลที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน

SOLUTION DEVELOPMENT

ศึกษาและวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้ง
ออกแบบโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ทำได้จริง

PROJECT IMPLEMENTATION

วางแผนการทำโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและพาร์ทเนอร์ที่สนใจในปัญหาสังคมต่าง ๆ
ดำเนินโครงการให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ

Our Projects

EEF_PIC

มื้อเที่ยง DISTANCING

โครงการช่วยเหลือการขาดแคลนอาหาร ด้วยการส่งต่อมื้อกลางวันแสนอร่อยให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ
WTW_1

Waste This Way

พลิกโฉมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้กลายเป็นงานต้นแบบสำหรับการออกแบบและจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด ด้วยคอนเซปต์ ลด เปลี่ยน แยก

 

Localscape

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง


_DIV7365
Anacoach
โครงการแก้ปัญหาการศึกษาด้วยการเสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาต่อได้ในระยะยาว  
THNT0553

Our Social Impact

Asset 2
0
DIFFERENT SOCIAL ISSUES
0
AREA DEVELOPED
> 0
MILLION BAHT SROI
> 0
YOUTH CONTRIBUTED TO SOCIETY
Asset 2
0
DIFFERENT SOCIAL ISSUES
0
AREA DEVELOPED
> 0
MILLION BAHT SROI
> 0
YOUTH CONTRIBUTED TO SOCIETY

Take action with us

Close Menu