About Tact

เราคือ Social Enterprise ที่มุ่งสร้างพื้นที่ที่จะพาคนรุ่นใหม่

ไป “ลงมือทำ” เพื่อแก้ปัญหาสังคม ให้เกิด Impact และยั่งยืน

เราคือ Social Enterprise ที่มุ่งสร้างพื้นที่ที่จะพาคนรุ่นใหม่ ไป “ลงมือทำ” เพื่อแก้ปัญหาสังคม ให้เกิด Impact และยั่งยืน

Tact ดำเนินโครงการร่วมกับ บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่สนใจในการทำโครงการพัฒนาสังคมในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ โดยเปิดพื้นที่ให้ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาลงมือแก้ไขปัญหาสังคมจริงไปกับโครงการของ Tact

"เพราะสังคม ออกแบบได้ด้วยการลงมือทำ"

What we do

เราตั้งใจที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านโมเดลการแก้ปัญหาสังคมของเรา โดยใช้จุดเด่นของคนรุ่นใหม่ในการลงมือทำและขับเคลื่อนให้ใน 3 ประเด็นหลัก

EDUCATION

ช่วยนักเรียนมัธยมค้นหาตัวตนแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพที่ใช่
ตัวอย่างโครงการของ Tact 
 • Anacoach : พัฒนา Grit & Growth Mindset ให้กับเยาวชนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้และมีความพยายามในการลงมือทำ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • Growth Trip : พัฒนา Mindset สำหรับน้อง ๆ ป.6 – ม.3 ที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ (นอกเวลาเรียน) ควบคู่ไปกับการลงมือทำจริงตามเป้าหมายเพื่อให้น้อง ๆ มีความกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ

SME SUPPORT

นำพลังคนรุ่นใหม่ช่วยร้านไทยเพิ่มยอดขายบนช่องทางออนไลน์

ตัวอย่างโครงการของ Tact 
 • SME Online Buddy : นำพลังคนรุ่นใหม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
 • Young Digital Entrepreneur Challenge : การแข่งขันนำคนรุ่นใหม่เรียนรู้ทักษะ Digital Entrepreneur และมาช่วยร้าน SME เพิ่มยอดขายออนไลน์

ENVIRONMENT

สร้างโมเดลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อความยั่งยืน

ตัวอย่างโครงการของ Tact 
 • แยกขยะ ณ บางกะเจ้า : ออกแบบโมเดลการจัดการขยะตลอดทั้ง Value Chain ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
 • Waste This Way : พลิกโฉมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้กลายเป็นงานต้นแบบสำหรับการออกแบบและจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด

Note :2020 Version

วิเคราะห์และทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
เพื่อออกแบบเป็นโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ทำได้จริงและส่งผลลัพธ์ในระยะยาว
ตัวอย่างโมเดลที่ Tact เคยทำ
 • โมเดลการพัฒนา Grit & Growth Mindset ให้กับเยาวชน
 • โมเดลการจัดการขยะสำหรับงานอีเวนต์ ด้วย concept “ลด เปลี่ยน แยก”
 • โมเดลระบบคูปองอาหารเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

&

PROJECT IMPLEMENTATION

วางแผนและดำเนินโครงการร่วมกับผู้มีประสบการณ์และพาร์ทเนอร์ที่สนใจปัญหาสังคมด้านเดียวกัน
โดยประยุกต์ใช้โมเดลต้นแบบกับสังคมแต่ละพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตัวอย่างโครงการที่ Tact เคยทำ
 • โครงการ “Anacoach”
 • โครงการ “Waste Free Consulting” และ “Waste This Way”
 • โครงการ “มื้อเที่ยง Distancing”

Tact เชื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมาก ที่ต้องการเห็นสังคมที่ดีขึ้น เราจึงอยากเป็นตัวกลางที่จะชวนทุกคนมาคิดและลงมือทำ เพื่อให้เกิดโมเดลใหม่ๆที่ขยายผลให้เกิด Impact ในวงกว้างต่อไป

Our Focus

Education

ยกระดับการศึกษาของเด็กไทย ด้วยแนวคิด Grit and Growth ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ รวมทั้งมีความพยายามในการลงมือทำตามเป้าหมาย พร้อมสร้างการเชื่อมโยงความเข้าใจจากครูและผู้ปกครอง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับนักเรียนด้วย

Waste Management

ออกแบบโมเดลการจัดการขยะ ให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างขยะให้น้อยที่สุด และการคัดแยกขยะเพื่อส่งต่อไปยังปลายทางโดยเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

Community Welfare

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เริ่มต้นจากการช่วยเหลือและสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนยากจนพิเศษที่ประสบปัญหาเรื่องปากท้อง ผ่านระบบคูปองที่ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงอาหารมื้อเที่ยงในทุก ๆ วัน รวมทั้งกระจายรายได้สู่ร้านอาหารในชุมชนอีกด้วย

Local Tourism

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มต้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเตรียมขยายผลสู่ชุมชนอื่น ผ่านการดึงจุดเด่น ผสานกับการตลาดที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรากฐานของปัญหาในสังคมไทย

ที่ผ่านมา Tact มีโครงการอะไรบ้าง

โครงการในด้านต่าง ๆ ของ Tact ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ความเหลื่อมล้ำ และด้านอื่น ๆ

Our Project

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาสังคมไปพร้อม ๆ กับเรา มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น ผ่านโครงการและโปรเจกต์ที่ผ่านมาของเรา พร้อมค้นหาตัวตนและความสนใจที่แท้จริงของคุณ ว่าอยากจะพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในด้านไหน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

อย่ารอช้า! เพราะยังมีสิ่งที่น่าใจอีกมากที่รอให้คุณค้นหาจาก Tact

Our Partners

Close Menu