โครงการ ANACOACH

Grit และ Growth Mindset

ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสำหรับการพัฒนาตัวเองอีกต่อไป

พบกับโครงการ Anacoach ที่จะพาทุกคนไปดูว่า Grit และ Growth Mindset จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชีวิต เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของประเทศได้อย่างไร! #Tact #Anacoach

คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าศักยภาพที่คุณมีอยู่ในตัวนี้จะสามารถนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับโลกได้ถึงขนาดไหนกัน

Tact เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยตั้งโจทย์ให้ใหญ่ขึ้น ด้วยคำถามที่ว่าทำอย่างไรจะสามารถรวมพลังและทำให้กลุ่มหรือองค์กรในแต่ละภาคส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือบริษัทต่าง ๆ มาร่วมกันใช้ศักยภาพที่มี มาทำกิจกรรมเพื่อและสร้างคุณค่าต่อสังคมรอบข้างอย่างสูงสุด และนี่คือจุดเริ่มต้นของ Tact

Why join us

Project Management

บริหารงานโครงการให้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้ข้อจำกัดที่ได้รับ

Mentoring

แลกเปลี่ยนมุมมองกับพี่เลี้ยง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้บริหารจัดการงานได้อย่างมีคุณภาพ

Learning by Doing

เรียนรู้การปฏิบัติตามแผนงานที่ตนเองได้วางแผน ผ่านการลงมือทำจริง

Conceptual Thinking

ฝึกคิดเชิงมโนทัศน์ให้เป็นภาพที่กระชับ สร้างกรอบความคิดให้ชัดเจน สามารถถ่ายทอดออกไปได้ง่าย

Social Impact​

สร้างคุณค่าทางสังคม ชุมชนได้ประโยชนที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

Application Process

Tact Social Shaker Season 1 เปิดรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจทุกคน
มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย

1. สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ง่าย ๆ โดยเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วเลือก Project ที่สนใจเข้าร่วม

2. กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวของคุณ

3. สร้างทีม

หลังจากรวมทีมกันได้แล้ว ให้หัวหน้าทีมเพิ่มสมาชิกทีมโดยใช้ E-mail

Social Shaker Season 3 กำลังจะเปิดรับสมัคร!

เตรียมตัวคุณให้พร้อม กรอกอีเมลไว้เพื่อไม่ให้พลาดการสมัครรอบที่จะถึง

Our customers

Close Menu