พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยากเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น

Tact - Step Out and Shake Society

พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่
ที่อยากเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น

Tact - Step Out and Shake Society

Featured

มาทำความรู้จัก Tact

พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
กับ แม็ก ชยุต สกุลคูล  – CEO Tact Social Enterprise –

ขอขอบคุณ Mission To The Moon

Featured

Anacoach

แก้ปัญหาการศึกษาไทย ด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้ และมีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Featured

Live Forest

แก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชนให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

Localscape

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยการผลักการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

REinWASTE

สร้างระบบในการพัฒนากระบวนการจัดการขยะ
ทั้งห่วงโซ่ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

Watch Your Food!

แก้ปัญหาอาหารปลอดภัย ด้วยการยกระดับมาตรฐาน ร้านอาหารและการบริหารจัดการ ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาของนิสิตนักศึกษา

1
Projects
1
seasons
> 1
students
x 1
SROI

Testimonial


เมื่อดีต่อคนอื่น ดีต่อสังคมรอบข้าง ในที่สุดแล้วเราจะดีเอง
ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในรูปแบบ UIG สู่ผลกระทบที่มากขึ้นในการพัฒนาสังคม” และเปิดตัวโครงการ Tact Social Shaker

โลกใบนี้เป็นเพียงที่เดียวที่เราจะอยู่ด้วยกัน เราไม่สามารถหนีปัญหาขยะได้อีก ทางที่เราจะทำได้คือลุกขึ้นมาช่วยกันออกแบบโลกที่เราอยากให้มันเป็น บ้านที่เราจะอยู่ไปอีกนาน
ฐิติวัฒน์ นพรัตนบัณฑิต
Core Team โครงการ REinWASTE

Our customers

Our partners

Close Menu