TACT Social Shaker 2018

เปิดรับสมัครแล้ว

REinWaste

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมชายฝั่งทะเล ด้วยการขจัดปัญหาขยะพลาสติก และนำมาเพิ่มมูลค่าตามกระบวนการ ให้กลายมาเป็นสินค้าใหม่สวยสดใสที่ใครๆ ก็อยากมีไว้ในครอบครอง!

Anacoach 2

โครงการพัฒนาน้องๆ ด้วยแนวคิด Grit และ Growth Mindset ที่นำมาประยุกต์ใช้ผ่านการลองลงมือทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวออกมาได้อย่างเต็มที่

Watch Your Food! 3

โครงการพัฒนาร้านอาหารทั้งในและรอบพื้นที่จุฬาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ผ่านการเรียนรู้ ศึกษาต้นตอของปัญหา และนำเสนอแผนการพัฒนาจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

Application Process

Tact Social Shaker เปิดรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจทุกคน
มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย

1. สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์แล้วเลือก Project ที่สนใจเข้าร่วม

2. กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับตัวของคุณ

3. สร้างทีม

หลังจากรวมทีมกันได้แล้ว ให้หัวหน้าทีมเพิ่มสมาชิกทีมโดยใช้ E-mail โดย Full-team มีจำนวนสมาชิก 6 คน และ Half-team มีจำนวนสมาชิก 3 คน

4. ส่งแผนโครงการ

อัปโหลดแผนโครงการ ในรูปแบบ zip file แล้วกด submit เพื่อยืนยันการสมัคร

กำหนดการสำคัญ

วันที่รายละเอียด
20 สิงหาคมเปิดรับสมัคร
3 กันยายนปิดรับสมัคร
4 กันยายนประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอแผน
8 กันยายนนำเสนอแผนและสัมภาษณ์
9 กันยายนประกาศผลทีมที่ได้ทำโครงการ

รายละเอียดแผนโครงการ

แต่ละทีมจะต้องส่งแผนจำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่

  1. ไฟล์ Powerpoint จำนวน 5 หน้า
  2. Master Plan ในรูปแบบ Gantt Chart

โดยให้ zip ทั้งสองไฟล์แล้วอัพโหลดในหน้ารับสมัคร

รายละเอียดการนำเสนอและการสัมภาษณ์

  • นำเสนอและสัมภาษณ์เฉพาะทีมที่ได้รับการตัดเลือกเข้ารอบเท่านั้น
  • นำเสนอในช่วงเช้า ทีมละ 10 นาที สามารถแก้ไข Slide ได้ และไม่จำกัดจำนวนหน้าของ Slide ในการนำเสนอ
  • สัมภาษณ์ในช่วงบ่าย เป็นการสัมภาณ์แบบเดี่ยวและกลุ่ม

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ Facebook: Tact หรืออีเมล support@tact.in.th

Our customers

Our partners

Close Menu